Uzmanlık Alanları

Mimarlık

En iyi mimarinin, bir binanın karakterini ayrı olarak oluşturan ve bilgilendiren tüm unsurların sentezinden geldiğine inanıyoruz. Multi-disipliner bir takım çalışması olan projenin başlangıcından itibaren yaratıcı bir şekilde birlikte çalışan; mimarlar ve mühendisler, entegre ve sürdürülebilir tasarım çözümleri geliştirmek için bilgilerini bir araya getirirler.